Koło Łowieckie "Hubertus" Szczekociny

Witaj na stronie Koła Łowieckiego HUBERTUS Szczekociny

 

Myśliwi z Koła Łowieckiego „Hubertus” w Szczekocinach już od 55 lat prowadzą gospodarkę łowiecką na terenie gmin: Szczekociny, Moskorzew, Secemin i Słupia.

Współczesne łowiectwo polskie nie jest beztroskim polowaniem w dziewiczych puszczach, lecz ma charakter planowej gospodarki łowieckiej.

Pierwszym zaszczytnym przywilejem i powinnością myśliwego jest osobisty udział w ochronie zwierzyny i zagospodarowaniu łowisk, rzetelne przestrzeganie norm prawa i etyki łowieckiej oraz pełne podporządkowanie się wymogom dyscypliny organizacyjnej.

Łowiectwo jest szczególną dziedziną życia społecznego, która łączy harmonijnie ochronę przyrody ojczystej z polowaniem, posiada walory kulturotwórcze, wychowawcze, rekreacyjne oraz gospodarcze. Zadania z zakresu łowiectwa realizują myśliwi zrzeszeni w Polskim Związku Łowieckim, zgodnie z obowiązującym prawem, z poszanowaniem tradycji i etyki łowieckiej.

W historii Polski łowiectwo zajmuje znaczące miejsce, wnosząc wymierny wkład do materialnej i duchowej kultury narodu, co znalazło odzwierciedlenie w sztuce, w tym w literaturze, malarstwie i muzyce, formując trwałe wartości etyczne oraz zwyczaje łowieckie. Współcześni myśliwi wartości te kultywują i wzbogacają.