Koło Łowieckie "Hubertus" Szczekociny

Historia Koła

 

Nasze koło powstało z podziału Koła łowieckiego „Szczekociny”, który nastąpił w 1960 a z którego powstały dwa koła „Hubertus” w Szczekocinach i „Słonka” w Rokitnie. Samo KŁ „Szczekociny” powstało w 1949r. Założycielami Koła Łowieckiego „Hubertus” byli Stefan Kwaśniak, Walerian Fortunko, Walenty Malus. Koło liczyło w początkach swej działalności 12 myśliwych. Koło gospodarowało na obwodzie łowieckim nr. 93, który w 1968r. został częściowo przekształcony w OHZ i miał powierzchnię 4340 ha. Dzięki zaangażowaniu Łowczego Koła kol. Henryka Czyża w 1975r. Koło wydzierżawiło nowy obwód łowiecki nr 73 o powierzchni 4671 ha. W kwietniu 1988r. Koło nabyło działkę na terenie Szczekocin, na której siłami członków Koła w 1991r.rozpoczęto budowę siedziby Koła. Już w 1992r. w nowo wybudowanej siedzibie odbyło się Walne Zgromadzeni Członków Koła i można było gromadzić w przylegającym magazynie karmę i urządzenia łowieckie. W 1999r. Koło podjęło współpracę ze Szkołami gmin Szczekociny, Moskorzew, Secemin i zorganizowało „Turniej myśliwsko sportowy” w Zespole Szkół w Goleniowach. Tradycja organizacji Turnieju trwa do dziś.

Po reorganizacji struktur okręgowych PZŁ w 2000r. Koło przeszło z ORŁ Częstochowa do ORŁ Katowice. W tym roku wybrano też Zarząd Koła w składzie:

Ryszard Malus – Prezes, Robert Wójcik – Łowczy, Leszek Zagała – Sekretarz, Edmund Pałka – Skarbnik. W tym też roku rozpoczęto budowę woliery dla bażantów, która w 2002r. została zasiedlona jednodniowymi pisklętami bażanta. Dzięki temu przedsięwzięciu co roku do łowiska zostaje wpuszczonych ok. 450 dorosłych kur i kogutów.

Dziś Koło liczy 26 członków, gospodarujemy na dwóch obwodach łowieckich nr 62 nadzorowany przez Marszałka woj. śląskiego i 138 nadzorowany przez Marszałka woj. świętokrzyskiego. Obwody obejmują tereny gmin Szczekociny, Moskorzew, Secemin i Słupia. Położone są w malowniczej dolinie rzeki Pilicy w zielonych płucach woj. śląskiego i na rubieży woj. świętokrzyskiego. Razem dzierżawimy 9011 ha. Szczegóły w zakładce Informacje – Łowiska.

W 2010r. z okazji 50 jubileuszu Koła został ufundowany sztandar Koła a Koło zostało odznaczone Złotym Medalem Zasługi Łowieckiej.

Nasze największe przedsięwzięcia w 55 letniej historii to wybudowanie domku myśliwskiego z jego modernizacją i piękną salą z trofeami myśliwskimi, własną woliera na odchów bażantów, piękne stany zwierzyny szczególnie sarny ale mamy też zająca, bażanta i przechodnią zwierzynę grubą. Niestety z uwagi na katastrofalny stan populacji kuropatwy zaprzestaliśmy polowań na tego pięknego ptaka i zajęliśmy się jego aktywną ochroną przez cały rok.

W 2015r. na WZC dokonano wyboru organów Koła. Skład Komisji Rewizyjnej i Zarządu znajduje się w zakładce Informacje.